Po ukončení magisterského studia jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem nastoupil v roce 2001 na ambulanci Psychiatrického oddělení ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě - Porubě u prim. MUDr. Jitky Potribné, PhD. (Svobodové). Po ročním působení na ambulanci jsem přešel na lůžkovou část Psychiatrického oddělení, kde jsem po dobu čtyř let spolupracoval s MUDr. Petrem Šilhánem a vedl prakticky denně skupinovou psychoterapii s hospitalizovanými pacienty a poskytoval individuální psychoterapii. V roce 2006 jsem založil soukromou praxi, v níž se věnuji po ukončení práce ve FN Ostrava (v roce 2007) systematické psychoterapii.

Aktuálně pracuji osobně v Pržně u Frýdlantu nad Ostravicí. Na pracovišti v Ostravě - Heřmanicích pracuje kolega Mgr. Ivan Domes (viz odkaz Spolupráce).

Atestaci z klinické psychologie jsem absolvoval na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze v roce 2004. V následujícím roce (2005) jsem vzdělávací kurz v projektivních metodách u PhDr. Jana Ženatého zakončil na IPVZ Certifikovanou zkoušku v Rorschachově metodě. Zkoušku z Funkční specializace v systematické psychoterapii jsem vykonal na tomtéž Institutu v roce 2006. Titul Doktor filozofie jsem obdržel na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2005. Rigorózní práce byla zaměřena na zkoumání osobnostních dispozic terapeutů k volbě psychoterapeutického přístupu.

Přiblížit se chápání spletitosti lidské duše mi pomohla má osobní psychoterapeutická zkušenost a postgraduální výuka. Skupinovou psychoterpii jsem sebezkušenostně zažil v systému SUR pod inspirativním a moudrým vedením Doc. MUDr. Jaroslava Skály v letech 1998 - 2002. O rok později jsem ukončil tříleté studium Psychoterapeutické fakulty v Praze na VIAP. Cenný hlubší pohled do vlastní psychiky mi umožnila individuální psychoanalytická psychoterapie u PhDr. Oldřicha Bajgera v letech 2004 - 2007.

Pro můj profesní vývoj byl velmi důležitý zájem o promítnutí (nevědomých) duševních obsahů do symbolů, obrazů a imaginací běžného života. Proto jsem se aktivně zajímal o Rorschachovu metodu, absolvoval výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii a studoval grafologii.

Ve vzdělávání v psychodynamické psychoterapii jsem pokračoval v rámci Brněnského institutu psychoterapie (BIP), díky němuž jsem mohl lépe porozumět prozíravosti i složitosti psychoanalytických teorií a v jehož rámci jsem mohl pomocí supervizí u MUDr. Petra Klimpla, CSc. lépe rozumět svým pacientům, svému vztahu k nim a účinněji provádět psychoterapii.

V roce 2015 jsem ukončil komplexní výcvik v BIP.

Od roku 2017 se účastním tréninku a supervizního kurzu ve specifické variantě psychoanalytické modifikace Transference Focused Psychotherapy - Psychoterapie zaměřená na přenos s lektory PhDr. Eduardou Vendys Bakalářovou, George Brownstonem, M. D.  a dott. Sergio Dazzim. Jsem přesvědčen, že díky tomuto hlubinnému a přesto velmi praktickému přístupu mohu nabídnout účinnější pomoc pacientům s hlubšími problémy a kolegům v rámci supervize lepší uchopení psychoterapeutického procesu léčby u pacientů se zatížením v osobnostní organizaci. 

Jsem interním lektorem, interním supervizorem a členem tréninkového výboru Brněnského institutu psychoterapie. Proto se na mne mohou obracet i kolegové se zájmem o psychoterapeutickou sebezkušenost nebo supervizi. Zájemci o komplexní výcvik v psychodynamické psychoterapii, ale i kolegové se zájmem o obohacení svých teoretických znalostí o psychoanalytické (psychodynamické) teorie naleznou více informací na webových stránkách Brněnského institutu psychoterapie.

Ve shodě s literou zákonných povinností jsem registrovaný klinický psycholog u Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 

Stále více si uvědomuji svou vděčnost všem mým učitelům a kolegům.

 

Aktualizováno 8. 9. 2020