V praxi se zaměřuji na individuální psychodynamickou (psychoanalyticky orientovanou) psychoterapii. Nenabízím rychlou radu a návod, jak život žít, neboť takováto lákavá rychlá řešení považuji často za trik, jak si namluvit, že se můžeme snadno zbavit strastí, rychle změnit a nemuset se do sebe nikterak hluboce a natož bolavě ponořit. Psychoterapii chápu především jako možnost porozumět si, setkat se se sebou sama, poznat i doposud potlačované podoby vlastního já.


V terapii je kladen důraz na vztah mezi klientem a terapeutem. Konkrétní podoba tohoto důležitého vztahu je klíčem k porozumění mnoha neuvědomovaných souvislostí v klientově životě a zároveň prostředkem, jak prožít novou ozdravnou zkušenost v kontaktu se sebou i druhým člověkem.

Taková cesta samozřejmě není vůbec rychlá. Psychodynamická psychoterapie trvá měsíce až roky v minimální frekvenci jednou týdně. Ziskem ovšem bývá trvalá schopnost snášet "věci jaké jsou", žít život mnohem více v souladu s vlastním já nežli podle zkostnatělých, nadiktovaných scénářů a vyčerpávajících maskovacích her.

 

"Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.
Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. "

2. Timoteovi, 4:3, 4

 

"Jdi do sebe, do svých hlubin a nejprve poznej sám sebe, pak pochopíš, proč musíš onemocnět, a snad se tomu, abys onemocněl, vyhneš."

Sigmund Freud

Freud