Brněnský institut psychoterapie otevírá od ledna 2018 další cyklus sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku s částí skupinovou, individuální, teoretickou výukou a supervizí. Přihlášky jsou přijímány průběžně. Úvodní kandidátské pohovory již byly zahájeny, další pohovory jsou plánovány od září 2017. Budu lektorem sebezkušenostní skupiny, která se má začít setkávat od ledna 2018. Více informací na internetových stránkách www.i-bip.com

Psychodynamická psychoterapie vychází z psychoanalytických myšlenek. Předpokládá, že uvnitř každého člověka probíhá "dynamika", tedy zápolení rozporuplných až protikladných motivů. Jejich uvědomováním může docházet k hledání řešení, růstu a vývoji. Pokud je naopak jeden motiv (nevědomě) vnitřně označen za nepřijatelný, odmítnutý, hledá si taková zakázaná pohnutka cestu k realizaci v životě "tajnými cestami", často ve formě různých poruch a příznaků, ať už duševních nebo tělesných. Psychodynamická psychoterapie chce napomoci právě v odhalování vnitřně zakázaných témat a přispět naději k úzdravě pomocí nastolení vyváženějšího zacházení s vnitřními rozpory.