Výcvikový cyklus probíhající od roku 2018 v rámci Brněnského institutu psychoterapie, v němž jsem lektorem sebezkušenostní části, je již naplněn. Zájemci o další běh sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku s částí skupinovou, individuální, teoretickou výukou a supervizí mohou průběžně podávat své přihlášky na adrese uvedené na internetových stránkách www.i-bip.com.

Psychodynamická psychoterapie vychází z psychoanalytických myšlenek. Předpokládá, že uvnitř každého člověka probíhá "dynamika", tedy zápolení rozporuplných až protikladných motivů. Jejich uvědomováním může docházet k hledání řešení, růstu a vývoji. Pokud je naopak jeden motiv (nevědomě) vnitřně označen za nepřijatelný, odmítnutý, hledá si taková zakázaná pohnutka cestu k realizaci v životě "tajnými cestami", často ve formě různých poruch a příznaků, ať už duševních nebo tělesných. Psychodynamická psychoterapie chce napomoci právě v odhalování vnitřně zakázaných témat a přispět naději k úzdravě pomocí nastolení vyváženějšího zacházení s vnitřními rozpory.