Mgr. Ivan Domes

Kolega spolupracuje v rámci naší psychoterapeutické a psychologické praxe od listopadu 2012. Má letitou zkušenost s prací se závislostmi v rámci svého působení v Psychiatrické nemocnici v Opavě i dalším spektrem duševních poruch a potíží díky práci v ambulanci klinické psychologie a psychoterapie.

Je zaměřen na existenciální psychoterapii a logoterapii.

Telefon pro objednávky: 608 443 228
Mgr. Ivo Sýkora

odkaz na www stránky www.ivosykora.cz

Kolega sídlí se svou vlastní ordinací ve společné budově. Vyškolen v kognitivně behaviorální terapii a psychodynamicky zaměřeném přístupu k psychoterapii.

Telefon pro objednávky +420 775 56 54 52

Kontakt na ostatní kolegy v našem regionu je možné vyzískat např. na stránkách profesní organizace Asociace klinických psychologů ČR, v sekci Seznam členů.